Ukazuje závislost teploty vzduchu na výšce a času.

Výška nad terénem se zobrazuje dle navoleného měřítka v rozsahu 2,5; 4; 8; 12 km.
Hladinová čára se ovládá posunem prstu a slouží pro rychlý přehled síly větru v určité hladině pro celý denní rozsah.
Do obrazovky se promítají informace o KKH, oblačnosti a stoupavých proudech.

Grafická škála je navržena tak, aby se snadno dal rozeznat přechod mezi kladnou a zápornou teplotou.

Kladná teplota má odstíny červené, žluté až zelené.

Záporná teplota pak odstíny modré až bílé.

Barevné schéma ukazuje, zdali teplotní zvrstvení umožní vznik labilního prostředí nebo naopak nebude docházet k promíchávání vzduchových mas, popřípadě v jaké výšce.
Volba stránky s výškovým profilem teploty[°C]
KKH
Barevná škála Teploty[-50..35°C]
Teplota při zemi[C°]
TwitterG+