Ukazuje závislost relativní vlhkosti a teploty rosného bodu na výšce a času. Výška nad terénem se zobrazuje dle navoleného měřítka v rozsahu 2,5; 4; 8; 12 km.
Hladinová čára se ovládá posunem prstu a slouží pro rychlý přehled relativní vlhkosti v určité hladině pro celý denní rozsah.
Teplota rosného bodu se pak zobrazuje vpravo dole vedle ikony kapky.

Do obrazovky se promítají informace o KKH, oblačnosti a stoupavých proudech.

Grafická škála je navržena tak, aby se snadno dal rozeznat suchý vzduch a naopak pravděpodobnost vzniku mlh nebo oblačnosti.

Velmi suchý vzduch má odstíny modré a žluté. Tento vzduch pravděpodobně neumožní vznik konvektivní oblačnosti a termika nebude pravděpodobně příliš homogenní.

Červená barva naznačuje možnost konvektivní oblačnosti v případě, že vzduch bude vynesen do kondenzační výšky.

Tmavě červená až hnědá barva pak naznačují již vytvořenou konvektivní oblačnost nebo potenciál mlhových oblaků nebo rozsáhlých mlh. Vše záleží na teplotním gradientu.
Navolená stránka "Profil vlhkosti"
Vlhkost pro navolenou výšku a čas
Barevná škála vlkosti [0..100 %]
Relativní vlhkost při zemi.[%]
TwitterG+