Oblačnost, déšť, CAPE, konvektivní vrstva oblačnosti

Měřítko je dynamické a upravuje se podle polohy nejvyšší vrstvy oblačnosti, přibližně odpovídá 12 km.
Obrazovka ukazuje vysokou, střední a nízkou oblačnost. Každá oblačnost je znázorněna jinou barvu a je také zobrazena schematicky v navigačním okně.
Tloušťka a pozice zobrazené oblačnosti je zobrazena podle reálného zvrstvení.
Konvektivní vrstva oblačnosti (XC Pro) je znázorněna válci s tečkovanými okraji a ukazuje v čase její vertikální polohu.

CAPE [J/kg] (Convective Potential Available Energy - dostupná konvektivní potenciální energie) je znázorněna červeným obdélníkem v dolní části nad časovou osou. Přesné množství je také vypisováno pod obdélníkem.

Množství srážek [počet mm za 6 hodin] je znázorněno modrým obdélníkem v dolní části nad časovou osou. Přesné množství je také vypisováno pod obdélníkem.
Navolena stránka "Profil oblačnosti" se schematickým zobrazením"
Vysoká oblačnost. Tloušťka [m] a pokrytí [%]
Střední oblačnost. Tloušťka [m] a pokrytí [%]
Nízká oblačnost. Tloušťka [m] a pokrytí [%]
Směr a síla větru pro navolenou výšku"
Konvektivní vrstva oblačnosti (WXC Pro)
Vodní srážky [mm], Cape [J]
TwitterG+