Notifikace (WXC Pro) je upozornění v horní liště zařízení na shodu počasí podle nadefinovaného vzoru.
Shoda je vyjádřena v procentech, řazena podle relevance a ukazuje prvních 6 nejlepších. Při dotyku notifikační řádky se zobrazí konkrétní den a lokalita, která je zobrazena v notifikaci.
Notifikační výpočet v současné době zohledňuje několik veličin a ty prohledává mezi východem a západem slunce.
Ideální 100% shoda může být dosažena v případě nejdelšího dlouhého dne.
Výpočet notifikace se provádí po dotahování všech nových dat.
Definování vzoru se provádí ve formuláři lokace.
 
Pro rozlišení dvou nebo více shodných počasí pro stejný terén (například terén může být vhodný jak na trojúhelník, tak na volný let v různých směrech) se doporučuje vytvořit více stejných lokalit a ty rozlišit jménem. Například: Raná FAI, Raná SZ, Raná JV apod.

Míra shody je vyjádřena také graficky oranžovým obdélníkem v dolní navigaci se dny. Zde se zobrazují všechny míry shody.

Jestli je notifikace zapnutá (zapnutí a vypnutí se provádí ve formuláři lokace), je vidět na seznamu lokací zobrazením druhé ikony.
Čas posledního vytvoření notifikace.
Smazání notifikace. Ta se vytvoří opět při načtení všech lokací ze serveru
Na konkrétní řádek s notifikací lze kliknout a tím se otevře lokalita a ve správný den. Den, název oblasti a % podobnosti počasí dle vyplněné notifikace (XC Pro)
TwitterG+