Responder

Potřebujete znát pozici Vašeho kamaráda a on Vám pozici stále neposílá?
Respondery na vyžádání odpovídají Vaši polohu, výšku, rychlost, směr, přesnost, status.
Polohu můžete i přímo někomu sdílet.
Respondery pracují s SMS. Nevyžaduji data.
Respondery jsou mezi sebou kompatibilní. Liší množstvím funkcí a reklamou.
Pracují s formátem Google, Mapy.cz, UTM. 
TwitterG+