Autorizace

Mužete autorizovat uživatele, co mohou Vaší polohu získat.
Můžete vyhledat kontakt.
Můžete v seznamu vidět všechny nebo vybrané kontakty.
Dotaz na polohu můžete poslat přímo z menu u kontaktu.
TwitterG+