BlueThooth scanner

Aplikace Bluetooth Scanner zaznamenává všechny bluetooth zařízení v okolí.
Zaznamenívá typ a podtyp zařízení, jméno zařízení, úroveň signálu, spárování a dosažitelnost.
V menu můžeme:
-nastartovat a zastavit scanování.
-vyčistit všechna zaznamenané zařízení.
-nasdílet všechny zaznamenané zařízení.
-nastavit fiter
 
Grafické zobrazení ukazuje zařízení podle navoleného fitru. Vzdálenost od středu odpovídá vzdálenosti od měřeného zařízení.
Červené zařízení jsou spárovaná.
Modrá zařízení jsou aktivní.
Šedivé zařízení jsou dočasně nedostupná.
 
Tapem na zařízení lze vyvolat párovací dialog.

TwitterG+